Flow mondstukken_Saxofoon_banner

FLow Woodwind neemt bij de uitvoering van haar activiteiten de bescherming van je persoonsgegevens zeer hoog op. Je persoonsgegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en nooit aan derden verstrekt. Hieronder hebben wij weergegeven hoe wij je gegevens verzamelen en beheren. Mocht je hierover vragen hebben, neem  dan contact met ons op.


Bedrijfsinformatie

Flow Woodwind is een geregistreerd handelsnaam van de .
Hieronder onze bedrijfsgegevens:

Flow Woodwind
Maak Haarlem 
Oudeweg 91 – 95
2031 CC Haarlem

Flow Woodwind en flowmondstukken.nl is onderdeel van het bedrijf :

My Media BV.
Bakenessergracht 25 RD
2011 JS Haarlem
T: +31(0)6-30398410

KVK-nummer: 34254703

PRIVACY STATEMENT

Flow Woodwind en flowmondstukken.nl, respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar gebruikers, klanten, leveranciers en andere stakeholders. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang.

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken is vastgelegd conform de AVG.

Waar gebruiken wij je gegevens voor?

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn omdat we je anders niet kunnen inschrijven of de cursus kunnen leveren die we beloven en bij inschrijving met je overeengekomen zijn. Deze verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor we je apart om toestemming vragen. Wij verzamelen je gegevens voor:

✓ Het afhandelen van jouw betaling
✓ Het toezenden van jouw bestelling
✓ Verzenden van onze nieuwsbrief
✓ Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
✓Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
✓ Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
✓ Om goederen en diensten bij je af te leveren.
✓ Flow Woodwind analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
✓ Flow Woodwind verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Facturatie

Als je klant bij ons bent ontvang je facturen en houden we bij of en wanneer je deze betaald hebt. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een incassobureau om alsnog de betaling te regelen.

We doen dit omdat je, wanneer je klant bij ons wordt, zult moeten betalen voor de producten en diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die we met elkaar gesloten hebben.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens voor (financieel-) administratieve doeleinden maximaal 7 jaar en voor openstaande vorderingen maximaal 5 jaar na de laatst verstuurde aanmaning. Indien een rechter uitspraak heeft gedaan (vonnis) op een openstaande vordering, dan bewaren wij je gegevens nog 20 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Online Saxofoonlessen verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven, tenzij wij daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Delen van persoonsgegevens met derden

We informeren je graag gericht over de Online Saxofoonlessen , ons assortiment of eventuele acties. Dit doen we via e-mail, telefoon, chat of WhatsApp. 

Voor dit doel verzamelen we persoonsgegevens van je. Dat doen we bij het aanvragen van informatie zoals een studiemateriaal of proefles, of bij het doen van een intake.

Toestemming voor gebruik

Bij het aanvragen van informatiemateriaal of het doen van een test vragen we aan je of wij je persoonsgegevens voor bovenstaand doel mogen gebruiken. Je toestemming kun je te allen tijde weer intrekken.

Wij verzamelen je gegevens voor:

✓ Voor- en achternaam
✓ Adresgegevens
✓ Postcode en plaats
✓ Telefoonnummer
✓ E-mailadres
✓ IP-adres
✓ Bankrekeningnummer

Marketing via social media

We gebruiken je gegevens o.a. om op jou afgestemde advertenties te tonen op social media zoals Facebook of Instagram. Of om deze juist niet te tonen wanneer je al vergelijkbare advertenties hebt ontvangen. 

Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van het Facebook Custom Audience-programma. Daarbij bepalen we het publiek (‘audience’) voor een specifieke Facebook-campagne op basis van je inschrijfgegevens en gegevens die we registreren als je onze website of andere digitale media gebruikt. Ook kan Facebook de gegevens die zij van jou hebben vastgelegd, gebruiken om een vergelijkbaar publiek te selecteren. 

We verstrekken alleen je geanonimiseerde e-mailadres aan Facebook zodat Facebook kan controleren of je een account hebt. Omgekeerd ontvangen wij alleen geaggregeerde gegevens van Facebook. Deze zijn nooit direct tot jou herleidbaar

Via de onderstaande links vind je meer informatie over:
Hoe Facebook je gegevens gebruikt om advertenties te tonen. 
Hoe je de gegevens die Facebook gebruikt kunt controleren. 
Het privacybeleid van Facebook

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Online Saxofoonlessen gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Online Saxofoonlessen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je privacy rechten

Je gegevens zijn van jou en daarom heb je een flink aantal rechten. Zo heb je het recht ons bijvoorbeeld te vragen je adresgegevens te wijzigen. Hieronder zie je welke rechten je hebt met een verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting.

Recht op inzage
Recht op rectificatie en aanvulling
Recht op een menselijke blik
Recht op beperking van de verwerking
Recht op data portabiliteit
Recht op vergetelheid
Recht van bezwaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haarlemse DJ School en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Haarlemse DJ School neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op.

Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen kun je gebruik maken van ons contactformulier op de pagina contact van deze website.

Onze reactie

Uiterlijk één maand na ontvangst van je verzoek zul je van ons een reactie ontvangen. Mocht het verzoek erg complex zijn, dan kan het voorkomen dat we op dat moment nog geen (compleet) antwoord voor je hebben. We zullen je dan laten weten dat het langer gaat duren. In elk geval ontvang je binnen 3 maanden onze definitieve reactie. Mocht je het niet eens zijn met onze reactie, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy statement is gemaakt op 1 maart 2021 en kan worden gewijzigd.

Scroll to Top