De Algemene voorwaarden van Flow Woodwind

Algemene- & verkoopvoorwaarden

Deze voowaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te geven over hoe wij onze producten verkopen en wat je van ons kunt verwachten…

Deze verkoopvoorwaarden zijn opgesteld tussen:

Enerzijds door Flow Woodwind BV met als merk Flowmondstukken, hierna Flow of Flowmondstukken.nl genoemd.

Aan de andere kant, elke fysieke of rechtspersoon die iets wil kopen op de website www.flowwoodwind.nl of flowwoodwind.com. Hierna “de klant” of “de koper”.

 
Banners Flow Woodwind_2021

Artikel 1 – Object

De volgende verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen Flow en de koper te definiëren, evenals de toepasselijke voorwaarden voor elke aankoop gedaan via de commerciële website van flowmondstukken.nl – of hij nu een klant of een professional is.

De aankoop van een product of dienst via deze website impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitzondering van andere voorwaarden. Ze hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk zijn overeengekomen door flowmondstukken.nl

Flowmondstukken behoudt zich de mogelijkheid voor om deze verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden de huidige op de besteldatum.

Artikel 2 – Kenmerken van de voorgestelde producten en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn degene die aanwezig zijn in de catalogus gepubliceerd door de website www.flowmondstukken.nl. Deze producten zijn op maat gemaakt. Het concept en vervolgens de productie worden geluncht wanneer de bestelling is gemaakt. Het kan echter voorkomen dat er meerdere bestellingen tegelijk worden geplaatst, wat kan leiden tot productievertragingen. In dat geval wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld van de vertragingstijd. De catalogusafbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar ze kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen.

Artikel 3 – Prijzen

De prijs van onze producten die worden geleverd worden aangegeven in euro’s en zijn inclusief alle belastingen zijn verzendkosten.
Flowmondstukken behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen – met dien verstande dat de prijs die wordt aangekondigd bij het plaatsen van de bestelling de prijs is die de klant moet betalen.